Tianxin ge天心阁(Tiānxīn Gé) là một địa danh cổ ở Trường sa, Hồ nam, Trung quốc. Chưa xác định được niên đại xây dựng nguyên thủy. Nơi đây có cây cột…

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment