2 thoughts on “Tiến độ xây dưng dự án Cát Bà Beach Resort ngày 25-03-2019

  1. Mất đi vẻ đẹp hoang sơ vốn có. 20 năm trước thấy tuyệt vời giờ tàn phá thiên nhiên xây nhà cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *