Tiếng Chuông Chùa & Lời Tụng Kinh Tiễn Đưa 39 Vong Hồn Oan ỨcPatriotic Youth News
Facebook & News Today
Bản tin 30/10/2019

Tiếng Chuông Chùa & Lời Tụng Kinh Tiễn Đưa 39 Vong Hồn Oan Ức
Sư Thầy Thích Vĩnh Phước
Linh Mục Anthony Lê Ngọc Thanh
Linh Mục Nguyễn Đình Thục
Cựu TNLT Nguyễn Xuân Nghĩa
Nhà Báo : Ngô Truong An , Phạm Đoan Trang , Phạm Minh Vũ
Nhà Giáo Đặng Phước
Nhạc Sĩ Tuấn Khanh
Cùng Các Fber : Phụng Mai , Phương Ngô , Trịnh Kim Tiến , Xích Lô

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

1 thought on “Tiếng Chuông Chùa & Lời Tụng Kinh Tiễn Đưa 39 Vong Hồn Oan Ức

Leave a Comment