Tiếp sóng GHPG Việt Nam Tỉnh Bắc Ninh – Chùa Diên Quang – Chương trình “Đại Lễ Tạ Ân Tam Bảo”Tiếp sóng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Bắc Ninh – Chùa Diên Quang – Chương trình “Đại Lễ Tạ Ân Tam Bảo”

Đăng ký kênh:
Fanpage – Phật sự Online :
– Phật sự Miền tây:

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

2 thoughts on “Tiếp sóng GHPG Việt Nam Tỉnh Bắc Ninh – Chùa Diên Quang – Chương trình “Đại Lễ Tạ Ân Tam Bảo”

  1. Năm mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại từ Đại bi quán thế âm Bồ tát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *