Tìm khách hàng qua group trên Facebook như thế nào?Bạn không thể đăng một đăng trên trang cá nhân và mong chờ có khách hàng thì sẽ chẳng bao giờ thành công. Bạn phải chủ động tìm kiếm khách hàng. Họ…

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://noviway.com/category/cong-nghe/

Leave a Comment