Tính năng copy và paste trong excelTính năng copy và paste trong excel
– copy và paste theo định dạng hay chỉ copy công thức
– copy và paste theo giá trị, copy không công thức
– copy và paste 1 bảng tử ngang sang dọc
– copy và paste 1 bảng hay dữ liệu sang ảnh không cần dùng PTS
– copy và paste từ nguồn web
– Cách trỉnh sữa nhanh sau khi copy và pasre
Kenhit.vn nơi chia sẻ nhưng thông tin hữu ích về máy tính, phần mềm, word, excel…
Xem bài gốc tại :

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

One thought on “Tính năng copy và paste trong excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *