Tòa tỉnh trưởng vĩnh long, nay là viện bảo tàng cách mạng vĩnh longNơi trưng bày hình ảnh và đồ dùng thời chiến tranh

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment