2 thoughts on “Toàn Dải University Bass 30Cm New Full Bok – Vũ Tascam 0979715177

  1. Anh ơi. Em thích chất nó rồi. Nhưng phân vân chưa biết ghép mẫu thùng nào hơp. Nếu còn bác tư vẫn thêm nhé. Em cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *