11 thoughts on “Tống Kim- Võ Đang gần 90.000 mana — volamtruyenky CTC VNG

  1. Cầm vd khủng mà đánh gà Vl .uổng phí công chủ ác .sao lại giao ác cho một con gà như này đánh chứ.

  2. Võ đang này hình như mặc đồ k có chuyển hoá hả bạn . Đánh k để toạ vong vô ngã k có né tránh nữa . Võ đang khí ngày xưa tui mặc 5 hành cộng 3 máu 1 mana trâu khỏi nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *