23 thoughts on “Top 10 Bộ phim học đường Hàn Quốc hay nhất

  1. school 2015 mình tưởng nữ chính tên thật là Kim SoHyun chứ nhỉ, Kim HyunJi là tên của nữ chính ‘chiến nào ma kia’ mà?

  2. mình thề là nguời thừa kế hay nhất mọi thời đại và sau đó là chuyện tình ở Sungkyunkwan

Leave a Comment