37 thoughts on “TOP Game cho Android 18+ UPDATE TIẾNG VIỆT

  1. Sao mình vào nó hiện logo rồi đợi hoài không vào được. Chỉ mình cách khắc phục đi

  2. tên ch play không có game XX này nha …. link tiếng anh duoi dây
    link tiếng viet ở trên á
    https://drive.google.com/file/d/1i2M-H3Xjjb8sEC7WOlY4CoG4IMx_Af3t/view?usp=sharing

  3. mọi người chơi rồi cho ý kiến nha, game khá tốt cho học tiếng anh giao tiếp, toàn những từ sử dụng hàng ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *