Trải nghiệm điệu múa truyền thống của người Khơ – me tại chùa Đìa MuồngChùa Đìa Muồng còn có tên gọi khác là chùa Sê-Rây Vong-sa Chey-ya-ram (tiếng Khơ-me). Gần 60 năm tồn tại (xây dựng năm 1956), chùa Đìa Muồng luôn là …

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment