25 thoughts on “Trẻ em mồ côi chùa Kỳ Quang 2

  1. Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT
    Khi nào có cơ hội con sẽ đến viếng thăm chùa và các bé. Chúc các thầy được nhiều sức khỏe ạ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *