TRI KIẾN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ GIẢI THOÁT – CHÙA CÓ NÊN NHẬN CON NUÔI? – Thầy Pháp LưuPháp thoại: TRI KIẾN ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ GIẢI THOÁT – CHÙA CÓ NÊN NHẬN CON NUÔI? – Thầy Pháp Lưu
Playlist: Pháp thoại 2019 (
Ngày giảng: 08/11/2019
Nơi giảng: Làng Nguyên Thủy Yên Bái – P. Hợp Minh – TP. Yên Bái

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *