One thought on “Trống trận Tây Sơn, Bảo Tàng Quang Trung, Quy Nhơn tháng 09.2019

  1. Hoang đê cua dân tôc đai viêt .ngai đa đanh bai moi ke thu cua dân tôc .ngươi Viêt luôn nhơ mai công ơn nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *