TRỰC TIẾP : THÁNH LỄ TRUYỀN TIN, LÚC 17g30, NGÀY 09/4/2018 TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ ĐÀ NẴNGTRỰC TIẾP : THÁNH LỄ TRUYỀN TIN

THỨ HAI, TUẦN II PHỤC SINH
LÚC 17g30, NGÀY 09/4/2018
TẠI NÚI ĐÁ ĐỨC MẸ, NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ ĐÀ NẴNG.

———-
@TRUYỀN THÔNG CHÍNH TOÀ ĐÀ NẴNG.

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *