15 thoughts on “Trực tiếp truyền thiền 02-06-2019. Chùa Thiền tông Tân Diệu

  1. Kiếp người ai làm được 4 điều sau đây thì thành phật: giúp người sanh bớt đau đơn. Giúp người bịnh còn hy vọng: Giúp người già bớt cô đơn; Giúp người chết bớt sợ hãi.(sinh-binh-lao-tu). Ai làm cho người khác buồn, sanh tâm tà ma mê hoăc nói đều hư ảo là quỷ ma.

  2. Theo Như con đã hiểu là vậy các chùa bây giờ đều tung kinh 84 ngan pháp môn thích ca để lại và tung Kinh để duy trì mãi mãi khổng phải bi diệt tận da thưa thầy theo con hiểu tất cả các chùa đều giảng về Kinh thủ lăng nghiêm và kinh hoa nghiêm mà Kinh thủ lăng nghiêm là xa lợi của phap hoặc cốt của Phật nên các chùa đều co nói đến và cũng co day cho Phật tử con co nghe nói và theo dõi su phụ con thầy nói muốn hiểu về xa lợi của Phật thì cần đọc Kinh hoa nghiêm và thủ lăng nghiêm là sẽ co kiến thức và con đã đọc và. Đúng như lời thầy nói và hôm nay tình cờ con coi được clt này .. và giúp con hiểu thêm một chút thôi cách trả lời của thầy xin loi là ….khổng đây du như hai bộ Kinh con đã đọc và thầy cũng đúng nhưng 1phan thôi thầy kg trả lời tròn vẹn đã hiểu về cốt của Phật thì phải hiểu co đâu và đuôi vậy mới gọi Kinh Phật nói chung thầy dung 1phan thôi còn thì mới quy y tháng 2 này tại Việt Nam quốc tự nói tóm gọn là du tung kinh gì hay ty duyên của mọi người trông 84ngan pháp môn thì Phật thích ca đã biết hết ….. Vì 84ngan pháp môn này Phập thích ca để lại

  3. Ông muốn làm bá chủ phật giáo hay sao mà phá hoại phật giáo ông có bị khùng thì đi chửa ông là cái gì mà có được quyển huyền ký của phật cách trả lời của ông thua đứa trẻ lên ba oong quá ảo tưởng ai mà theo ông chắn la ông bỏ bùa họ rồi cách trả lời của ông như thằng dan hồ ông mà biết gì phật pháp mà nói ông là loại tham vọng quá ông thây cả nước đá đảo ông không ông không biết nhục sao

Leave a Comment