Trực tiếp truyền thiền 02-06-2019. Chùa Thiền tông Tân DiệuCHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU – CHUYÊN DẠY GIẢI THOÁT: www.thientong.com

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

15 Comments

 1. Suu Pham September 22, 2019
 2. Suu Pham September 22, 2019
 3. Dũng Nguyễn September 22, 2019
 4. van y nguyen September 22, 2019
 5. HSJjs Hs September 22, 2019
 6. HSJjs Hs September 22, 2019
 7. từ tôn bảo September 22, 2019
 8. Tuong Manh September 22, 2019
 9. Jdhdh Ygd September 22, 2019
 10. Thanhphong Le September 22, 2019
 11. Tran Nghin September 22, 2019
 12. Hung Gia September 22, 2019
 13. Thehien Truong September 22, 2019
 14. Ching Hoakieng September 22, 2019
 15. Kiến Tánh Thành Phật September 22, 2019

Leave a Reply