8 thoughts on “Trường Giang: Giờ đi đâu cũng phải xin phép Nhã Phương, đi họp báo trễ giờ cũng do vợ con mà ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *