24 thoughts on “truyện cười Nguyễn Ngọc Ngạn – Phong tục ngày tết

  1. Chia sẻ rất hay,ae làm youtube mới nhớ gé kênh mình ủng hộ,để lại comment để mình trả đầy đủ

  2. Con chọ ba we /// giặc đạo là thằg éo ngạn .mày sẻ như t ngô đ diêm con cháu mi tiệt tự thế nhế ngạn chóa

  3. Ngày tết treo chữ Phúc đảo ngược
    Đọc lái đi 1 chút là Phúc Đáo.
    Đáo nghĩa là Đến, tức là điềm Phúc sẽ Đến vào trong năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *