10 thoughts on “Truyện ma: Quê Ngoại. Nguồn Voz. Giọng đọc: Trần Trí Cường.

  1. A đọc truyện ma… e nghĩ là truyện cười, giọng đọc hay đấy ạ… e mới biết a 2 ngày hôm nay thôi😁😁😁😁
    Nhiều đoạn e đang chuẩn bị thiu thiu ngủ… a làm em
    Phì ra cười… hên ngủ 1 mình, chứ có con e ngủ bên chắc tưởng e điên😁😁😁😁😁

Leave a Comment