24 thoughts on “Truyền nhân phái Bình Định Gia thách đấu ‘võ sư đánh vợ’ Nguyễn Xuân Vinh

  1. K biết lý do tại sao nhưng ra tay với vợ đang bế con như vậy thì rất nguy hiểm. Bằng võ sư được cấp mà để dành xử người nhà thì…. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

  2. Haizz cao to làm gì giỏi võ làm gì được danh võ sư làm gì để đánh vợ đánh con, nói tới mấy thằng này thì máu lol máu não gì sôi ồn ột :))

  3. Vinh có thể trạng Lưng dài,chân ngắn,đánh đấm cái gì mà thách đấu với nó.Nếu chấp 1 tay thì mới ra dáng anh tài.Còn không thì thôi.

  4. Đánh cho thằng này tan nát luôn đi, cho nó biết thế nào nhất là cho đàn bà đánh nó cho nó nhục, mẹ vỏ sư mà đi đánh vợ như đánh bao cát, hết nói luôn .

  5. Con thì con đỏ hỏn bồng tay ma đánh ng an ngủ Cug giường loai oc chó giỏi ra mẹ mày xã hội ma đấm đá chứ dúi ở nhà ma đánh vợ con vậy ah thag ml võ sư ml

  6. Nhục chưa bị người ta dũa cho sao họ cũng là võ sư mà họ yêu thuong vợ fon vậy thằng này chắc là võ sãi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *