Tự viết hàm nối nội dung ô trong Excel bằng VBATự viết hàm nối nội dung ô trong Excel bằng VBA

+ Viết hàm UDF trong VBA để nối nội dung các ô ngăn cách bởi kí tự tự chọn
+ Thủ thuật hiện gợi ý cho hàm UDF bằng phím tắt
+ Cách sử dụng cửa sổ Locals Window
+ Cách sử dụng chức năng debug
+ Sử dụng phím F8 để debug code VBA

▷ Khoá học Excel
▷ Khoá học VBA

▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Blog cá nhân:

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

2 thoughts on “Tự viết hàm nối nội dung ô trong Excel bằng VBA

  1. Cảm ơn ad đã chia sẻ, nhưng mình muốn có thêm tính năng lọc trong hàm này. Nghĩa là khi mình dùng tính năng Filter thì cũng chỉ nối những ô được hiển thị, còn những ô bị ẩn thì sẽ không nối. Ad giúp mình với!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *