TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MÌNH- THĂM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH NHÓM 5Tên thành viên
Phạm Minh Nhật 41603110
Nguyễn Hồng Nhung 01503085
Quan Cẩm Như B1600165
Ngô Viết Phú 81800669
Trần Lân Phúc 91701051
Bùi Hoàng Phúc B1701233
Tô Đức Phương 41703144
Võ Lê Đỗ Minh Phương 91703004

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *