Tuyến đường du lịch xuất hiện hàng chục điểm sạt lởHai tuyến kênh Phú Tòng và kênh Cả Vĩnh thuộc xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, nơi có tượng Phật Bà cao hơn 40m xuất hiện hàng chục điểm…

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://noviway.com/category/bat-dong-san/

Leave a Comment