6 thoughts on “Tuyệt kỹ Bắt PET Vua Phap Thuat

  1. Ad làm 1 video về lag bay lúc boss tộc đc k?
    mình bay ks không lại mấy đứa chạy dưới mặt đất

  2. Auto này sài 1 lúc là hết đúng không ad ơi. Do thấy chạy tầm 1 giờ là phải mở chạy lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *