Tv256 Nói Về Nguyễn Phú Trọng Và Hồ Chí Minh****************************************
Bắt đầu kể từ 27/9/2019, Channel TV256 xin nhận sự tài trợ của quý bạn qua Paypal.com với email binh1@aol.com. Mọi sự đóng góp từ $1 trở lên đều được ghi nhận và xin chân thành cảm ơn. Còn quý bạn muốn mọi tin tức, video clips, live stream của mình được phổ biến rộng rãi để đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ, không cộng sản, trên kênh Youtube TV256 TV256, hãy gởi đến: tv256mylinhng@gmail.com hoặc in box cho Facebook Linh My Nguyen.
************************************
Bỉnh chúc vô minh Quang tự diệt
Trọng Ngân bạc Phúc sản tất vong

Câu sấm Trạng Trình ở trên đã ứng nghiệm với cái chết của Trần Đại Quang, chừng nào tới cái chết của Trọng đây??? Đó là điều chúng ta đang chờ đợi.

Nếu muốn tìm tất cả video clips của Channel TV256, quý bạn hãy đánh vào link dưới đây, khi nghe clips của TV256, nhớ đánh vào cái chuông mới nhận được những clips mới nhất của Channel TV256:

Những video clips được xem nhiều nhất trong Channel TV256:

Email liên lạc: tv256mylinhng@gmail.com hoặc in box cho FB Linh My Nguyen

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://noviway.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *