2 thoughts on “Ung Thư Hạch đáng sợ như nào

  1. Rất cảm ơn chia sẻ của thầy Tân !! 1 người hâm mộ tận miền Nam , hi vọng sẽ có dịp bay ra đấy được gặp thầy sớm nhất có thể.

Leave a Comment