Ước nguyện xây cầu của người dân Điện Biên thành hiện thực sau 15 năm15 năm qua, năm nào người dân Lịch Nưa cũng có 2-3 cây cầu mới, chỉ có điều, tất cả đều là cầu tự chế, thô sơ và có thể sẽ lại bị cuốn đi…

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://noviway.com/category/lam-dep/

Leave a Comment