[vi] ORACLE: Quên password của user SYS, làm sao đăng nhập hoặc đổi lại được ?Hướng dẫn cách đổi password của user SYS, trong trường hợp không nhớ nó là gì.

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

Leave a Comment