One thought on “Video hướng dẫn và sử dụng đồng hồ định vị trẻ em mẫu mới nhất y92,y88…

  1. Mình mua cái Y88 mà giờ bật lên nó báo TP ic and TP fimware do not match, giờ có cách nào xử lý ko bạn ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *