Viện Bão Tàng Hải Dương Lớn Nhất Nước Mỹ (Atlanta’s Aquarium )The US biggest Museum of Oceanography.
Đây là Viện Bão Tàng Hải Dương Lớn Nhất Nước Mỹ. Nếu các bạn có ghé qua thành phố này thì không nên bỏ qua.

Viện Bão Tàng này năm ở Trung Tâm Thương Mại downtown của thành Phố Atlanta bang Georgia Mỹ.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

One thought on “Viện Bão Tàng Hải Dương Lớn Nhất Nước Mỹ (Atlanta’s Aquarium )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *