44 thoughts on “Việt Mix 2018 Người Hãy Quên Em Đi,Buồn Của Anh,Người Lạ Ơi Cơ Trưởng Thất Thủ Trên Bar

  1. Bon Dương ca vo loai ,lung Lon vay ? Bao Thắng bo chung may no Điit cho ,de ra dem Len chua ,de may con su them dit no nuoi cho ,Lon Len lai cho Đi nhay dit ,me Thu day,

  2. Dân bà là vậy đôi lúc khốn nạn nhất ngủ với trăm ngàn thằng đàn ông nhưng vẫn còn nhớ đến người trước đây đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *