® Viết số không ở trước trong Microsoft Excel đơn giản► Bơm động lực:
► Xem chi tiết hơn:

Trong một số trường hợp khi nhập dữ liệu trên Excel bạn cần gõ số không ở trước tuy nhiên mặc định trong Microsoft Excel khi bạn gõ số không trước các số khác thì nó sẽ tự động mất đi (giả sử bạn gõ số điện thoại 09135… thì kết quả sẽ là 9135…) trong những trường hợp như vậy phải làm sao để lấy được số không ở phía trước? Việc tùy chỉnh hiển thị số không ở phía trước trong Microsoft Excel có đơn giản hay không?

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

One thought on “® Viết số không ở trước trong Microsoft Excel đơn giản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *