43 thoughts on “[Vietsub] Trailer Thanh Nang Truyện 2019 – Triệu Lộ Tư & Lý Hoành Nghị

  1. Thích cặp Nghị cưa với Hình Phi từ thiếu gia ác ma đừng hôn tôi =) Cứ thấy Hình Phi trẻ hơn chị này là thế nào nhở -_-
    Ý kiến riêng ko nhận gạch OK

  2. Xem xuân hoa thu nguyệt xong xem bộ này. Cảm giác như là Xuân Hoa và Thu Nguyệt cùng lịch kiếp tới thời dân quốc tiếp tục 1 kiếp yêu vậy❤❤❤ chờ có bộ hiện đại nữa là cảm giác ow 2 người lịch kiếp yêu đương đủ rùi :))))

  3. Không hiểu sao khi xem xong trailer, cảm thấy phim chắc chắn sẽ ngược quằn quại, mình nghĩ thế thôi 😋

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *