8 thoughts on “Viettel lắp đặt điện mặt trời cho hộ dân | Tây Ninh | 0988.73.22.14

  1. Quay thì ghi hình các thiết bị solar, ghi hình mc ít thui, a này quen mặt rùi, nghe zọng nói được rùi!!!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *