5 thoughts on “Visa tokutei ginou vẫn chưa ký kết ở Việt Nam, trả lời về các câu hỏi visa tại Nhật

  1. Chào a quyền. Anh cho em hỏi là cái tiền hàng tháng mà anh nói 3 man 8 cty tiếp nhận phải trả là phải trả cho cty phái cử VN hay là nghiệp đoàn vậy? Và cái phí đó là cty tiếp nhận trích từ lương của mình hay sao vậy anh?

  2. A ơi e hỏi chưa thông qua sao cty bên việt đã có người nhật về việt tuyển và phỏng vấn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *