Vlog#2: Cận cảnh tháo cần đàn Taylor, chỉnh ActionCộng nghệ NT Neck

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://noviway.com/category/cong-nghe/

3 Comments

  1. dừa cạn 03/12/2019
  2. Duy Phương 03/12/2019
  3. Phú Thọ Lê 03/12/2019

Leave a Reply