44 thoughts on “Vlogs Cuối Cùng Chuyến Đi Nam Du Cùng 3 Chị Xinh Đẹp | GoGo TV

  1. Bởi v khi yêu đơn phương nó chỉ v, chỉ dám quan tâm người ấy khi người ấy ngủ 😊cố lên a

  2. Quán 0-40 giây ông này mà không bỏ cái xe chiên này thì ẻm gái này cũng bỏ thôi à ( mình xem mình đừng bao giờ khinh thường người khác ) 😅😂😂

  3. Thời gian đi tàu bao nhiêu vậy Hoàng?. Nếu em thương ss em phải chững chạc hơn nữa, tôi thấy cô bé đó cũng rất giản dị …và thông minh.

  4. Anh đi sớm nên không mắc bão đấy. Mấy hôm nay ảnh hướng bão số 3, Nam Du_Kiêng Giang mưa sml luôn.😥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *