3 thoughts on “VnReview – Đánh giá thiết bị lọc nước Mitsubishi Chemical Cleansui A101E

  1. Máy này dùng được bao lâu thì phải thay phụ kiện , Làm sao có thể kiểm định được chất lượng của nước ?

Leave a Comment