8 thoughts on “Vũ Chùa Miên cám ơn anh chị em thương mến đã đăng ký kinh chín thức Vũ Chùa Miên

  1. A tí hát quá hay. Ước gì được nhậu. Hát hò với a e dù là một lần. Khi nào mới được gặp a e

Leave a Comment