Vu Lan 2019 (Quan Cảnh Chùa Phước Thanh ngày 15 tháng 7 al)#ChuaPhuocThanh #clbttnptPhuocThanh #VuLanBaoHieu
——————————————————–

———————————————————————————-
Admin
CLB Thanh-Thiếu-Nhi Phật Tử Phước Thanh

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *