17 thoughts on “Vườn hoa giã quỳ mê hồn & bảo tàng đồ cổ thời xa xưa.

  1. hoa dã quỳ, loài hoa gắn với một chuyện tình thủy chung của một cô sơn nữ rất cảm động. Coi video mà thấy lòng mình xao động….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *