Vương Giả Thiên Hạ – Bán Thành Yên SaKingdom – Vương Giả Thiên Hạ (izmanga)
Song: 半城烟沙 – bàn chéng yān shā – Bán thành yên sa
Singer: 许嵩 – Vae – Hứa Tung

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

Leave a Comment