22 thoughts on “Vương Quốc Xe Hơi 3 | Trailer Lồng Tiếng Chính Thức

  1. Flims hay lắm buồn lúc linight mc queen cố gắng chạy để qua strom xong bị hư bánh té lộn nhào 😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *