VƯỢT THOÁT TRẦM CẢM BẰNG THỰC TẬP CHÁNH NIỆM – THẦY CHÂN PHÁP KHÂMPháp thoại thầy Pháp Khâm chỉa sẻ ngày 27 tháng 3 năm 2019 tại Tu Viện Vườn Ươm Làng Mai Thái Lan với chủ đề về chứng TRẦM CẢM. Đây đang là những nghiêm cứu của Thầy về các vấn đề , nguyên nhân và biện pháp để có thể hiểu dõ hơn về chứng TRẦM CẢM mà hiện nay con người đang mắc phải và đưa ra những phương pháp thực tập để có thể giúp mọi người có cái nhìn sầu hơn về vấn đề này. Quý vị cần nhìn dõ hơn bằng kinh nghiệm thực tế của mình để có thể đóng góp thêm cho công trình nghiên cứu này được hoàn chỉnh hơn nữa.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://noviway.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *