Xem Bầy ghe Khủng của Đại Gia Phú Quốc Ra Khơi /fishing boats of VietnamXem bấy ghe trên 30 chiếc ra khơi một lượt của Đại gia Phú Quốc nhé!

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://noviway.com/category/cong-nghe/

37 thoughts on “Xem Bầy ghe Khủng của Đại Gia Phú Quốc Ra Khơi /fishing boats of Vietnam

  1. tau be nhu vay ma sao ko vuot bien tim tu do ??? dan vn song voi vc csvn lam cho dan vn  ngu dot  qua vn peoples so stupid – so dump , do not know how to stand up for freedom , for human right, for free of speeches, dan vn nen hoc theo dan hong kong, tau to de lam gi ??? lam no le cho vc va china thoi. thank you for your video.

Leave a Comment