2 thoughts on “Xem Trung Quốc ăn cắp công nghệ làm màng loa của người Nhật bản nào các bác.Thắng Audio

  1. Công nghệ của Nhật 10 bước chuẩn thì các xưởng nhỏ của Trung Quốc họ đưa xuống tắt còn 4 bước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *