11 thoughts on “Xử lý nghiêm dự án thang máy ngắm cảnh ở Đồng Văn

  1. Xong đến nơi rồi, giờ có đắp lại được núi không . Chắc lại kiểm điểm rút kinh nghiệm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *