Xuyên Qua Chi Nông Phụ Làm Khó Tập 7 Trừng trịPhong huệ huyện bạo dân náo động sự là bao không được, trần khánh công cái này tri huyện hắn không nghĩ bảo, quăng ra ngoài gánh tội thay đi. Thanh Hà Huyện vấn đề, nếu thọc ra tới, hắn cũng có thể trốn sơ suất chi tội. Thanh Hà Huyện, Thanh Hà Huyện sự đến che lại! Nghĩ đến này, dư quang duệ miễn bàn nhiều nôn, này đương khẩu, hắn còn không thể thu thập bọn họ. Chẳng những không thể thu thập, còn phải giúp bọn hắn chùi đít! Nếu hắn trị hạ huyện có liên tiếp phá sự đến tai thiên tử, kia đó là hắn vô năng! Bất quá từ bình minh tạm thời không thể động, không đại biểu hắn thu thập không được Chu Đôn Trì cái kia nho nhỏ Huyện thừa! Chu Đôn Trì người này, vượt quyền xử lý huyện vụ, còn khiến cho hỏng bét, không thể tha thứ!
Thanh Hà Huyện từ bình minh để tang, tri huyện người được chọn chậm chạp chưa quyết, kể từ đó, hơn nữa phong huệ huyện, hắn quản hạt châu nội liền không ra hai cái tri huyện danh ngạch, hắn vô luận như thế nào cũng đến bắt được một cái an bài người một nhà đi xuống!
Dư quang duệ thư phòng nội đi tới đi lui, đột nhiên, hắn bị một phong thư nhà hấp dẫn. Nghe thành chi chất nhi nói, hắn có cái hàn lâm tu soạn bạn tốt pha đến thánh thượng yêu thích, hơn nữa bản nhân cũng là Thanh Hà Huyện người, có lẽ có thể tranh thủ một chút. Dư quang duệ càng nghĩ càng đắc kế, lập tức liền ngồi án thư, cầm lấy bút tới bắt đầu viết thư.
Bảy tháng hai mươi, xa kinh thành đương kim nhận được các nơi tai báo, tức giận vô cùng. Kế tiếp, đó là một rút quan viên bị bãi miễn. Bởi vậy cũng xông ra rất nhiều vị trí, chờ đợi có tài chi sĩ bổ khuyết.
Này đó đều cùng La Vân Sơ bọn họ này đó bình dân bố y không quan hệ, bất quá kế tiếp, nhưng thật ra truyền đến tin tức tốt. Thanh Hà Huyện huyện lệnh đã xác định tiếp nhận chức vụ người được chọn, nhậm huyện lệnh thế nhưng là Tống gia tam gia! Cùng với hắn tiền nhiệm mang đến hai cái tin tức tốt, một cái là đương kim miễn bọn họ Thanh Hà Huyện hai năm thuế má; một cái khác còn lại là, đương kim từ Giang Nam điều động một đám lương thực cứu tế minh châu, bọn họ Thanh Hà Huyện cũng có phần.
Này hai tắc tin tức tùy tiện cái nào thả ra đều đủ người phấn chấn nhân tâm, huống chi là hai cái tin tức tốt đồng thời rơi xuống Thanh Hà Huyện nhân dân trên đầu? Hơn nữa phía trước Tống gia lấy mà đổi lương sự giống như hôm qua, hơn nữa mọi người tay khẩu tương truyền, khiến cho hắn uy vọng chưa từng có ngẩng cao. Tống Minh Thừa tuy chưa tiền nhiệm, lại đã bị Thanh Hà Huyện mọi người đánh đáy lòng tiếp nhận.
Thanh Hà Huyện lịch sử, đến tận đây triển khai văn chương.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://noviway.com/category/bat-dong-san/

One thought on “Xuyên Qua Chi Nông Phụ Làm Khó Tập 7 Trừng trị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *